ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (อ่าน 12) 26 ม.ค. 66
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 14) 26 ม.ค. 66
ลิงก์สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 16) 23 ม.ค. 66
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 16) 23 ม.ค. 66